הפרעת קשב אצל מבוגרים והטיפול בה

בעוד בעבר, היה מקובל לחשוב שהסימפטומים של הפרעת קשב נעלמים בגיל ההתבגרות, מחקרים מהעת האחרונה מראים שהפרעת הקשב ממשיכה להתקיים גם אחרי גיל הילדות, אולם הביטוי שלה שונה. ברשימה זו נדון בהפרעת קשב אצל מבוגרים ודרכים לטיפול בה, כולל טיפול בהפרעות קשב בבית אותו אנו מציעים באאוטריצ׳.

מאת: הצוות של אאוטריצ׳

הפרעת קשב אצל מבוגרים

הסימפטומים המרכזיים של הפרעת קשב הם חוסר קשב, אימפולסיביות ותנועתיות יתר.   ההפרעה מתבטאת מתבטאת בסימפטומים המיצגים ליקויים אנטומיים באזורים שונים של המח והמקור שלה הוא בדרך כלל גנטי- משפחתי.

נהוג לחלק  את ההפרעה של קשב וריכוז לשלושה סוגים:  הפרעה של חוסר קשב, הפרעה שבולטים בה מרכיבים של תנועתיות יתר ואימפולסיביות והפרעה משולבת.  בנוסף, ההפרעה יכולה להיות משולבת עם אבחנות נוספות כמו הפרעת התנהגות.

הפרעת קשב אצל מבוגרים כוללת פחות היבטים התנהגותיים כיוון שאצל מבוגרים יש עידון של הסימפטומים ההתנהגותיים (תנועתיות יתר). בהתאמה, צפויה הפרעת קשב אצל מבוגרים להתבטא בעיקר בקושי בהוצאה לפועל של יכולת נוירופסיכולוגית -תפקודים אקזקוטיביים. קושי זה משפיע ישירות על היכולת להשתלב בתחומים של לימודים ותעסוקה.

אדם עובד על מחשב

הפרעת קשב וריכוז אצל מבוגרים תתבטא בקשיים בעבודה ולימודים

גורמים להפרעת קשב אצל מבוגרים

הסבר להיווצרות הפרעת קשב אצל מבוגרים והקושי התפקודי הנלווה יכול להיות בעיה  בשלבי התפתחות של המערכות האקזקוטיביות.

המחקר בתחום של עיבוד מידע ונוירופסיכולוגיה , הכניס לשימוש את המונח תפקודים אקזקוטיבים בסוף שנות השבעים. תפקודים אלה כוללים את היכולת להוציא לפועל ולווסת התנהגות מכוונת מטרה. למעשה מדובר בתפקודים הכרחיים לקיום חיים עצמאיים, אחראיים ואפקטיביים. המרכיבים של תפקודים אקזקוטיביים הם: הצבת מטרות,  תכנון, הוצאה לפועל וביצוע אפקטיבי של מטרות.

היכולות האקזקוטיביות מתפתחות בהדרגה מגיל הילדות לגיל המבוגר. בהתפתחות רגילה יש ציפייה שבגיל המבוגר תהיה השלמה של פיתוח המערכות האקזקוטיביות ויכולת להפעיל אותן בצורה יעילה. צריכה להיות התאמה בין סיום התפתחות המערכות האקזקוטיביות ליכולת להשתלב בתפקידי חיים. אצל מבוגרים עם הפרעת קשב אין פיתוח שלם או יעיל של מערכות אלה, לכן כאשר הם נדרשים למלא משימות מורכבות, עלולים לעלות קשיים תפקודיים.

האתגר בהתמודדות עם הפרעת קשב אצל מבוגרים

ילדים עם הפרעת קשב יכולים לפצות על הליקוי האקזקוטיבי, על ידי שימוש ברשתות תמיכה כמו משפחה ומסגרת בית הספר. גורמי התמיכה מספקים לילד סביבה מאורגנת ומובנית שמסייעת לו בתפקוד. לעומת זאת,  אדם מבוגר נדרש לתפקד באפן עצמאי בסביבה לא מובנית, תוך ציפייה שיוכל להשתמש במשאבים פנימיים כדי לתפקד בה.

מחסור ברשתות תמיכה  מסייעות וסביבה לא מתאימה מקשות על המבוגר עם הפרעת קשב לתפקד בהתאם לציפייה החברתית ולמלא תפקידי חיים משמעותיים כמו השתלבות בעבודה, לימודים וקשרים חברתיים.

ככל שאדם מתפתח ישנה דרישה עולה למיומנות רבה יותר של תפקודים אקזקוטיבים לדוגמא: עלייה בצורך להתארגנות ועצמאות, שיקול דעת, אחריות, תכנון לעתיד, יכולות חברתיות וכו' . במשך הזמן המבוגר הופך להיות מכוון לעתיד ופחות נשען על ההווה.

התלונות אצל מבוגרים עם הפרעת קשב  לא מתייחסות לסימפטום הילדות של פעילות יתר. חלק מהתלונות מתייחסות לתחום הקוגניטיבי כמו קושי להתרכז, שכחה ובלבול. בנוסף, תלונות המתייחסות לניהול עצמי כמו בעיה בהתארגנות, חוסר יכולת לשמור על שיגרה ומשמעת עצמית נמוכה.  בעיות נוספות קשורות לקושי בשמירה על מקום עבודה ותפקוד שהוא מתחת לרמת היכולת, תגובה רגשית של מצוקה, דיכאון ודימוי עצמי ירוד.

טיפול בהפרעת קשב אצל מבוגרים

מבוגרים עם הפרעת קשב זקוקים לטיפול משולב שיענה על ליקויים בקשב, רכישה ואימון של מיומנויות אקזקוטיביות או למידת אסטרטגיות מפצות וקשיים רגשיים.

הגישה המקובלת לטיפול בהפרעת קשב היא טיפול תרופתי, בעיקר באמצעות תרופות ממשפחת הסטימולנטים כגון ריטלין. טיפול זה יעיל בעיקר בבעיות של קשב ממושך אולם הוא  לא עונה באופן ישיר על ליקויים בתפקודים אקזקוטיבים.

טיפול תרופתי בדרך כלל מאוד יעיל בעיקר בבעיות של קשב ממושך ואימפולסיביות. החיסרון של טיפול זה הוא שלא כל האנשים עם הפרעת קשב מגיבים אליו. בנוסף, טיפול זה בלבד לא מסוגל לשנות דפוסי התנהגות או ללמד דפוסי התנהגות חדשים. כמו כן, הטיפול התרופתי לא עוזר למבוגרים עם הפרעת קשב להגיע לתובנה קוגניטיבית או רגשית לגביי דפוסי התנהגות לא יעילים. כתוצאה, שיטה זו לא מטפלת  בבעיות מרכזיות של הפרעת קשב במבוגרים במיוחד אלה הקשורות לתפקודים אקזקוטיבים.

טיפול כוללני בהפרעת קשב וריכוז אצל מבוגרים

גישה נוספת לטיפול מעבר לטיפול התרופתי היא גישה פסיכוסוציאלית הכוללת פסיכותרפיה ואלמנטים פסיכו-חינוכיים. החלק הפסיכו-חינוכי כולל מתן מידע למטופלים ומשפחתם לגביי ההפרעה וביטוייה. רכישת מידע מסייעת למבוגרים עם הפרעת קשב לזהות דפוסי התנהגות לא יעילים וכן, מסייעת לסביבה להבין את המגבלה ולקבל אותה.

החלק של הפסיכותרפיה מיועד לתת מענה רגשי לתחושות התסכול וחוסר המסוגלות שמבוגרים עם הפרעת קשב חווים בעקבות התמודדות רבת שנים עם קשיים תפקודיים.

פסיכותרפיה יכולה להשתמש בשיטות קוגניטיביות, חלקן נחשבות גישות מפצות שמטרתן לעקוף את הליקוי בחלקים האקזוקטיבים באמצעות אמצעי עזר כגון שימוש בטכנולוגיה מסייעת, שימוש ביומן, לוח שנה וכו'.

המודל התיאורטי של טיפול קוגניטיבי מתייחס  לקשרים בין קוגניציה, התנהגות ואפקט. בק, אבי השיטה של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טוען שיש קשר בין התגובה הקוגניטיבית, הרגשית או ההתנהגותית לסיטואציה מסוימת. התגובות השונות משפיעות אחת על השנייה לכן יש להתייחס לכל אחת ולבדוק מה המשקל שיש להן ובאיזה אופן הן משפיעות על התפקוד של האדם.

  הקשר בין קוגניציה רגש והתנהגות אצל מבוגרים עם הפרעות קשב מביא ליצירת רצפי תגובה רגשיים כמו תגובה ספיראלית או הימנעות קוגניטיבית. תגובה ספיראלית מתרחשת כאשר סיטואציה בה האדם משתתף גורמת להפעלת תגובה רגשית שמפעילה מערכת חזקה של אמונות. בעקבות זאת קשה להפנות את הקשב ולהתנתק ממעגל התגובה הרגשית. כתוצאה מכך, אנשים עם הפרעת קשב יכולים לחוות הצפה של רגשות קשים.

הטיפול הקוגניטיבי בהפרעת קשב אצל מבוגרים מתמקד בהתערבות ישירה  ברגשות, מיקוד קשב והשפעה של אמונות. במהלך הטיפול המטופל לומד אסטרטגיות שעליו לחזור ולתרגל בבית.

הטיפול הפסיכולוגי בהפרעת קשב וריכוז אצל מבוגרים כולל לרוב מספר שלבים:

  1. ייצוב תרופתי. טיפול תרופתי חשוב כדי להגיע ליציבות רגשית ושליטה במוסחות.
  2. פסיכו-אדוקציה. בשלב זה נמסר למטופל מידע על הפרעת קשב וההשפעה שלה על מבוגרים ועל תהליך הטיפול.
  3. פסיכותרפיה קוגניטיבית- נקבעות מטרות הטיפול, המטופל לומד אסטרטגיות וטכניקות בסיסיות להתמודדות עם רגשות, מחשבות או התנהגות לא תפקודית.
  4. זיהוי מצבים קשים והרגשות שהם מעוררים ועיבוד שלהם בשיחה.
  5. התמודדות עם נסיגה בטיפול.

טיפול בהפרעת קשב אצל מבוגרים בבית

מבוגרים עם הפרעת קשב זקוקים לטיפול רחב הנוגע בהיבטים שונים של חייהם. הטיפול נוגע במיוחד בהפרעות תפקודיות נלוות להפרעת הקשב כדי להביא לשיפור בתפקוד ובאיכות החיים של מבוגרים עם הפרעת קשב.

טיפול בהפרעת קשב אצל מבוגרים יכול להיות יעיל במיוחד בסביבה הביתית. טיפול בקליניקה בסטינג קונבנציונאלי בד״כ אינו מתאים למטופלים אלה המתקשים לשבת במשך שעה שלמה ולדבר על בעיותיהם באופן רציף וקוהרנטי. טיפול בבית לעומת זאת מאפשר תנועה ועשייה כחלק מהתהליך הטיפולי ואלה יכולים להתאים במיוחד למבוגרים עם הפרעות קשב. טיפול בבית עוזר להתגבר גם על קשיים נפוצים של התארגנות והגעה לטיפול באופן מתמשך, בשעה קבועה בקליניקה.

בנוסף, טיפול במבוגרים עם הפרעות קשב כולל התייחסות להיבטים תפקודיים יומיומיים ולפיכך כאשר הטיפול מתבצע בבית ניתן להתייחס בצורה ישירה יותר לבעיות עמם האדם מתמודד ולסייע עמן באופן ישיר. כך למשל קשיים בסדר ובארגון יתבטאו בסביבת החיים של המטופל והטיפול יוכל להידרש אליהן באופן בלתי מתווך ויעיל יותר.

 

אדם סובל ממצוקה נפשית

הפרעת קשב אצל מבוגרים יכולה להוביל למצוקה ניכרת וקשיי תפקוד וכדאי לטפל בה באופן כוללני

האם אתם או קרוביכם מתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז?

צרו קשר

מקורות וקריאה מומלצת

 

Barkley, R. A. (1996). Linkages between Attention and Executive Function. In Lyon,

G.R.& Krasnegor, N.A., (Eds.), Attention, Memory and Executive Function. Paul H    Brookes Publishing Co.

Mongia, M., & Hechtman, L. (2012). Cognitive behavior therapy for adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a review of recent randomized controlled trials. Current psychiatry reports, 14, 561-567.‏

Seidman, L.J., Biderman, J., Weber. w., Hatch, M., & Faraone, S.T.( 1998).

 Neuropsychological Function in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Biological Psychiatry,44.260-268.

Wasserstein, J.& Lynn, A. (2001). Metacognitive Remediation in Adult ADHD-

 Treating Executive Function Deficits via  Executive Function. In Annals of the New York Academy of Science .931:376-384.

Wolf, L.E. & Wasserstein, J. (2001). Adults ADHD- Concluding Thoughts.  In

 Annals of the New York Academy of Science .931:396-408.

 

reached out hand

Outreach Israel: In-home psychotherapy

A man in his twenties ceased talking five years ago, and since then he secluded himself in his own home. A young girl consistently refuses to go to school. A woman suffers from depression but strongly resists treatment. These people and many others are no doubt in need of help but will not go out and search for it. The question is: can psychotherapy have something to offer them? In-home psychotherapy, such as provided by Outreach Israel, can play an important role here.

קרא עוד

טיפול בבית – התבוננות מנקודת המבט של המטפל

מאמר על טיפול בבית מאת נעה פרץ זוהר, עו"ס קלינית

"האנליטיקאי הוא אובייקט נווד והפסיכואנליזה מתקן נישא",  אמר הפסיכואנליטיקאי Miller, J.A

הקדמה

מזה שנים רבות אני אני מציעה טיפול בבית לאנשים במצבים שונים. ברצוני להציג כאן את התחום של טיפול בבית על היופי והייחוד שבו, ולתאר עד כמה הוא משמעותי בעיניי. ההיכרות של העולם הטיפולי עם עבודה זו מוגבלת למרות שהיא נעשית נפוצה בשנים האחרונות.

קרא עוד

פסיכותרפיה בבית – למי, מתי ולמה?

רבים פונים אלינו ושואלים – מדוע כדאי לקיים פסיכותרפיה בבית? האם פסיכותרפיה בבית מתאימה לכל אחד?  האם מדובר בפסיכותרפיה ׳רגילה׳? ומהם היתרונות של עזרה נפשית בבית? האם ישנם טיפולי בית נפשיים נוספים? עוד..

ברשימה הבאה ננסה לענות על חלק מהשאלות.

קרא עוד
עזרה לנערה

טיפול פסיכולוגי בבני נוער בקליניקה וברחוב

המשימה של טיפול פסיכולוגי בבני נוער מאתגרת פעמים רבות את אנשי המקצוע. המתבגרים מתמודדים עם אתגרים ושינויים אינטנסיביים בתחום הפיזי, הרגשי, הקוגניטיבי וכן החברתי-סביבתי. שינויים אלה כמו 'מתקיפים' את המתבגרים בפרק זמן קצר ומובילים פעמים רבות לאי-נחת ולתזזיתיות עד כדי כך שהסביבה הקרובה מתקשה לעמוד בקצב שלהם.

קרא עוד

צרו קשר לבניית תכנית טיפולית מותאמת עבורכם

טלפון: 072-33-60-600
E-mail: contact@outreach.co.il

לחצו ליצירת קשר
דילוג לתוכן