נסיגה חברתית ממושכת בישראל: מאמר על התופעה ומאפייניה

בדצמבר 2020, פורסם ע״י אור הראבן, תמר קרון, דייויד רועה ודני קורן ב- International Journal of Social Psychiatry, המאמר הבינלאומי הראשון על נסיגה חברתית ממושכת של צעירים בישראל.

המאמר מבוסס על חומרים שנאספו מפעילות צוות Outreach בטיפול בתופעה של הסתגרות וכן מראיונות שנערכו עם אנשי טיפול המתמחים בעבודה עם האוכלוסייה.

בקישור זה ניתן לקרוא את המאמר המלא על נסיגה חברתית ממושכת בישראל באנגלית.

להלן תקציר המאמר בתרגום לעברית:

נסיגה חברתית ממושכת בישראל: 
חקירה כמותנית ואיכותנית ראשונית של היקף ומאפייני התופעה

המאמר פורסם ב- International Journal of Social Psychiatry, 25 לדצמבר, 2020. מאת:

אור הראבן – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה וארגון Outreach לטיפול נפשי.

פרופ׳ תמר קרון – פרופסור אמריטוס, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית.

פרופ׳ דייויד רועה – המחלקה לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה והמחלקה לפסיכיאטריה, אוניברסיטת אלבורג, דנמרק.

פרופ׳ דני קורן – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה והמחלקה הפסיכיאטרית בי״ח רמב״ם.

מטרת המחקר

במהלך העשורים האחרונים, זוהתה נסיגה חברתית ממושכת (Prolonged Social Withdrawal: PSW) בקרב צעירים במדינות רבות בעולם. מרבית המחקר סביב הנושא הינו כמותני ומתמקד במאפיינים של צעירים אלו ושל משפחותיהם. מעט תשומת לב ניתנה עד היום לפרספקטיבה החשובה של אנשי מקצוע המספקים טיפול עבור אוכלוסייה זו. מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות את המאפיינים המרכזיים של נסיגה חברתית ממושכת בישראל, בה התופעה טרם נחקרה. לטובת חקירה ראשונית זו, המחקר שילב בין מידע כמותני שנמסר ע״י הוריהם של צעירים בנסיגה חברתית, לבין מידע שנאסף באמצעות ראיונות עם אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש העובדים עם האוכלוסייה. 

שיטות

המידע הכמותני נאסף מרישומים בנוגע לפניות לטיפול של 121 הורים של צעירים במצבי נסיגה חברתית, אשר בהמשך סווגו לכדי מאפיינים בולטים של האוכלוסייה. המידע האיכותני נאסף באמצעות ראיונות חצי מובנים עם 19 אנשי טיפול מנוסים בעבודה עם אוכלוסייה זו, אשר בהמשך נותחו להוצאת תמות מרכזיות. 

תוצאות

הממצאים מגלים כי הצעירים בנסיגה חברתית ממושכת רובם גברים (70%), בגיל ממוצע של 24.2 שנים, המתמודדים עם מצבים פסיכיאטריים מאובחנים קודמים (64%). הממצאים האיכותניים חשפו מאפיינים שכיחים של צעירים אלה, מהם עלו 5 תמות מרכזיות: דינאמיקות משפחתיות, מאפיינים פסיכולוגיים, התנהגויות טיפוסיות, קשיים מהעבר וקשיים בהווה. 

מסקנות

זהו המחקר הראשון המזהה ומדווח על המאפיינים של נסיגה חברתית ממושכת בישראל, אשר הינם עקביים עם ממצאים שדווחו במדינות אחרות בעולם. המחקר מדגיש את המאפיינים המשפחתיים כמו גם האינדיבידואליים של אוכלוסייה זו, תוך התחשבות בקונטקסט הסוציו-תרבותי הישראלי. ממצאים אלו קוראים לתשומת הלב של הציבור הרחב, אנשי טיפול, חוקרים ומקבלי החלטות בישראל ומחוצה לה לתופעה מדאיגה זו, ותורמים למאמץ הבינלאומי למפות את הטריטוריה הבלתי מוכרת הזו.  

 

צעירים במצבי נסיגה חברתית ממושכת מתקשים לצאת מביתיהם ולהשתלב בחברה